Geen order en verzendkosten!

HARTFALEN BIJ VROUWEN 

Hart- en vaatziekten zijn bij vrouwen wereldwijd doodsoorzaak nummer één…Er overlijden inmiddels per jaar meer vrouwen dan mannen aan hart- en vaatziekten. Over hart- en vaatziekten bij vrouwen is bekend dat:

 • de symptomen bij vrouwen anders zijn dan bij mannen
 • vrouwen hun klachten anders formuleren
 • hartklachten bij vrouwen vaak ontstaan op latere leeftijd dan bij mannen (na de overgang neemt het risico toe)
 • slagaderverkalking zich bij vrouwen vaak anders ontwikkelt dan bij mannen
 • De risico’s voor hart- en vaatproblemen zoals hoge bloeddruk, overgewicht, diabetes, roken een tekort aan beweging, en te hoog cholesterol zijn voor man en vrouw gelijk. De gevolgen echter van sommige risicofactoren wegen echter veel zwaarder bij vrouwen dan bij mannen. Roken bijvoorbeeld is de belangrijkste risicofactor bij vrouwen voor het krijgen van een hartinfarct voor het 50e levensjaar.

Dit zijn belangrijke verschillen om rekening mee te houden in de diagnose en behandeling van vrouwen. Zowel vrouwen als artsen moeten zich meer bewust worden van deze verschillen.

/Content/images/hartfalen/image4.png https://www.hartstichting.nl/vrouwen

Helaas weten we nog te weinig over de oorzaken. Daar moet nog veel onderzoek naar gedaan worden. Klachtenpatronen bij vrouwen zijn vaak anders. De Nederlandse Hartstichting is niet voor niks in 2011 gestart met de campagne We hebben je hart nodig, om de Nederlandse bevolking, mannen en vrouwen, bewust te maken van de feiten. Wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten is tot nu toe voornamelijk gedaan bij mannen. Helaas zijn de resultaten van deze onderzoeken zijn niet zomaar te gebruiken bij vrouwen gezien de verschillen tussen mannen en vrouwen bij hart- en vaatziekten.

De meest voorkomende klacht bij een hartinfarct is een beklemmende of drukkende pijn midden op de borst. Daarnaast hebben vrouwen - vaker dan mannen - een of meer van de volgende klachten:

 • pijn in de bovenbuik, kaak, nek of rug
 • pijn tussen de schouderbladen
 • kortademigheid
 • extreme moeheid
 • duizeligheid
 • onrustig gevoel, angst, snelle ademhaling
 • misselijkheid of braken


/Content/images/hartfalen/image5.jpeg /Content/images/hartfalen/image5.jpeg

Go Red For Women ™ presenteert: 'Just a Little Heart Attack' (grappig informatief filmpje over amerikaanse moeder die een hartaanval krijgt en dat bewust beleeft)

Vrouwen en hart- en vaatzieken - in gesprek met uw arts. Vrouwen ervaren andere (minder typische) klachten dan mannen, en vertellen hun klachten anders aan de huisarts??Bovendien kunnen de klachten lijken op bijv. spannings- of overgangsklachten.

Interview cardioloog Janneke Wittekoek - Vrouwen en hart- en vaatziekten

Cardioloog Janneke Wittekoek vertelt waarom zij zich speciaal richt op vrouwen en hart- en vaatziekten. Ze legt uit wat nu precies de verschillen zijn tussen mannen en vrouwen en waarom ze de aandacht van de Hartstichting voor dit onderwerp zo belangrijk vindt.

Alom bekend: drukkende pijn op de borst kán wijzen op een hartinfarct. Veel minder bekend is dat ook zweten en duizeligheid op een hartinfarct kunnen duiden. Althans: bij vrouwen. En omdát deze symptomen onbekend zijn – bij patiënte en soms bij arts – lopen vrouwen volgens onderzoek een grotere kans na een hartinfarct te overlijden dan mannen.

zoekresultaten voor ""